Truqui'ns al::
902-760-050
Serveis preventius

El RD 82/2010 de la Generalitat obliga a adoptar mesures d’autoprotecció en instal·lacions amb gran concentració de persones o dificultats d’evacuació.

La nostra infraestructura, capacitat tècnica i personal altament qualificat ens permeten oferir dispositius assistencials de caràcter preventiu, en situacions de risc previsible i/o de gran concentració de persones per activitats temporals o permanents.

Estan dirigits a actes que requereixen, per normativa o per responsabilitat de l’entitat organitzadora, la presència de mitjans humans i materials disposats per garantir el trasllat sanitari immediat a persones accidentades.

També donem cobertura a necessitats de transport sanitari, en aquest cas de forma permanent, per als empleats d’una empresa o associats d’una Mútua de Treball.

  • Activitats industrials,
  • Estacions i Aeroports,
  • Centres comercials,
  • Activitats esportives, 
  • Actes culturals, 
  • Esdeveniments lúdics, festius,
  • Fires i congressos.

Contacti'ns i demani un pressupost a mida