Truqui'ns al::
902-760-050
Avís Legal

Els continguts, presentació, organització, compilació, adaptació i conversió digital, traducció, execució i qualsevol altre relacionat amb aquest Website constitueixen creacions protegides per la legislació aplicable sobre propietat intel·lectual, industrial i altres drets. Ni els  continguts esmentats ni la totalitat del Website podran ser total o parcialment reproduïts, distribuïts, comunicats públicament, transmesos o emmagatzemats de cap manera sense l’autorització prèvia per escrit de Transporte Sanitario de Cataluña o dels titulars de les creacions esmentades. No obstant, els usuaris podran visualitzar en pantalla, descarregar i emmagatzemar la informació continguda dins el  Website i reproduir-la  amb fins únicament privats, quedant exclòs d’aquesta autorització tot ús comercial que se’ls pugui donar. Aquest Website és propietat exclusiva de Transporte Sanitario de Cataluña i està protegit, juntament amb els  continguts, en qualitat de creacions intel·lectuals, per les lleis i tractats internacionalis sobre drets d’autor.


Aquest web utilitza Google Analytics, un servei d’analítica web ofert por Google, Inc., una companyia de Delaware amb l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estats Units d’Amèrica ("Google").

 

Google Analytics fa servir "cookies", que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar al website a analitzar l’ús que fan els usuaris del website. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent-hi la seva adreça IP) és transmesa directament i emmagatzemada per Google als servidors dels Estats Units. Google fa servir  aquesta informació per compte nostre  amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant  informes de l’activitat del website i oferint altres serveis relacionats amb la activitat del website i l’ús d’Internet.Google podrà transmetre aquesta informació a tercers la legislació ho requereixi, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP a,b cap altra dada de la que disposi Google.

Finalment  l’Usuari podrà exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en compliment del que estableix la LOPD, o simplement per a qualsevol consulta o comentari personal respecte això, mitjançant l’enviament d’una notificació de correu electrònic a l’adreça  contacte@tscambulancies.com o comunicant-ho per escrit a:


© 2013 Transporte Sanitario de Cataluña
Tots els drets reservats.
Transporte Sanitario de Cataluña
NIF B62003280

Avinguda Josep Tarradellas, núm. 8-10, 6è-5a
08029 Barcelona - España
Telèfon: 934541122
Email: contacte@tscambulancies.com

Inscrita al Reg. Mercantil de Barcelona, tom 31.820, foli 0149, full B-200787